ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

СТРАТЕГИИ ЛЕЧЕНИЯ ГКМП

Существует несколько вариантов лечения (ГКМП) гипертрофической кардиомиопатии которое направлено на улучшение функции сердца, облегчение симптомов и предупреждения осложнений ГКМП, такие как, например, внезапная смерть. Пациенты без симптомов могут и не нуждаться лечения, пока не входят в зону повышенного риска развития внезапной смерти. Тем же пациентам, которые нуждаются в терапии данного заболевания, подбирается одна из следующих стратегий лечения.

Медикаментозное лечение гипертрофической кардиомиопатии в Киеве осуществляется с помощью специальных препаратов.

Лечение гипертрофии МЖП сердца с помощью имплантации специального устройства — кардиовертера-дефибриллятора (ИКД).

Метод лечения обструктивной гипертрофической кардиомиопатии у пациентов с выраженной обструкцией выходного тракта левого желудочка.

Альтернативный метод лечения гипертрофической кардиомиопатии в Украине для симптоматических пациентов с обструкцией выходного тракта левого желудочка.

МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ В КИЕВЕ

Медикаментозне лікування гіпертрофічної кардіоміопатії в Києві Медикаментозное лечение гипертрофической кардиомиопатии в Киеве осуществляется с помощью таких препаратов:

 • Бета-блокаторы (пропранолол, метопролол, надолол, атенолол)
 • Блокаторы кальциевых каналов (верапамил)
 • Дизопирамид (Norpace)
 • Амиодарон (Кордарон)
 • Диуретики (фуросемид, гидрохлоротиазид, комбинация гидрохлоротиазида с триамтереном)
 • Антикоагулянты (варфарин, дабигатран)

Существует ряд препаратов, назначение которых пациентам с ГКМП следует избегать:

 • Медикаменты, расширяющие периферические сосуды, такие как нитроглицерин, ингибиторы АПФ (лизиноприл, рамиприл).
 • блокаторы рецепторов ангиотензина (лозартан и др.) Не назначаются пациентам с ГКМП за их потенциальную способность спровоцировать обструкцию выходного тракта левого желудочка.
 • Дигоксин (дигиталисной препарат) способен увеличивать силу и частоту сердечных сокращений, однако может быть полезным при лечении систолической сердечной недостаточности ( «терминальной стадии» ГКМП).
 • Много некардиологических препаратов (или принимать их после консультации с семейным врачом), включая те, которые облегчают и контролируют симптомы мигренозной головной боли, астмы и аллергии.
 • Препараты, способные к чрезмерной вазодилатации (открытие вен для улучшения кровотока) или увеличение частоты сердечных сокращений.
Імплантаційний кардіовертер-дефібрилятор

ЭЛЕКТРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ЛЕЧЕНИЕ ГИПЕРТРОФИИ МЖП СЕРДЦА

Имплантационные кардиовертеры-дефибрилляторы. Пациенты с гипертрофической кардиомиопатией (ГКМП), которые очевидно находятся в группе высокого риска развития внезапной сердечной смерти, могут быть кандидатами на имплантацию кардиовертера-дефибриллятора (ИКД). Лечение гипертрофии МЖП сердца с помощью ИКД — специального устройства, которое на постоянной основе имплантируется в тело человека и способен распознавать аритмии, угрожающие жизни, а затем автоматически устранять их и восстанавливать нормальный сердечный ритм путем создания электрического разряда. Это спасает человеку жизнь. В то же время, устройство проводит ЭКГ-запись нападения и запоминает его для документирования и анализа в дальнейшем. В последние годы увеличился опыт (и интерес) по терапии ИКД у пациентов с генетическими заболеваниями сердца (такими как ГКМП), находящихся в группе высокого риска развития внезапной смерти, включая детей. ИКД представляет собой огромный прорыв в лечении ГКМП, поскольку способен изменять клиническое течение к лучшему для многих пациентов, предупреждает внезапную смерть, а также является методом лечения, который способен увеличить продолжительность жизни при ГКМП.

Особливі міркування щодо дефібриляторів, які імплантуються. Пацієнти та їх родини можуть мати численні питання про ІКД і про те, як він може змінити їх повсякденне життя, оскільки це метод пожиттєвої терапії. На більшість із цих питань повинен відповідати електрофізіолог, який відповідає за налаштування даного пристрою, оскільки особливості останніх можуть відрізнятися в кожному випадку і повинні підлаштовуватися в залежності від клінічної ситуації і рівня фізичної активності пацієнта. Відносно питань про потенційний зв’язок між ІКД та електромагнітним полем в оточуючому середовищі, важливо спочатку зрозуміти  природу електромагнітного поля, що являє собою невидиму силу, яка є результатом використання електроенергії в таких пристроях, які вмикаються в розетку або заряджаються від батареї.З більшістю обладнання та пристроїв пацієнти стикаються щоденно, і вони ніяк не впливають на ІКД.

Однак, було б непогано попередити пацієнтів зберігати дистанцію між ними і пристроями, що генерують велику кількість електромагнітних хвиль, такими як промислові інструменти для зварювання, а також великі електрогенератори (електростанції), діатермія, електрокоагулятори і МТР-апарати. Не дивлячись не це, пацієнти з ІКД можуть безпечно користуватися побутовою технікою, пристроями і апаратами, які міцно зафіксовані і придатні до експлуатації.

Прикладом останніх можуть бути наступні:

 • Мікрохвильові печі
 • Металеві детектори
 • Телевізійні пристрої, радіо, відеоплеєри
 • Побутове кухонне обладнання (електричні тостери, блендери, ножі та відкривачки для бляшанок)
 • Електробритви і фени
 • Електричні ковдри і зігріваючі подушки
 • Електричні плити, сушарки і пральні машини
 • Комп’ютери, принтери та електричні пишучі машинки
 • Дрібні будівельні пристрої, такі як дрелі, настільні пилки (такі, що не оснащені батареями)
 • Стоматологічні сверла

Штучні водії ритму серця

Водії ритму необхідні пацієнтам з ГКМП з декількох причин. Часом, коли нормальний електричний сигнал не доходить до шлуночків, через «поламку» синусного вузла або серцевого блоку, імплантація штучного водія ритму серця (ШВРС) є доцільною і обов’язковою. Ця процедура передбачає розміщення маленької коробочки з батареєю у порожнині грудної клітки під шкірою, і проведення електродів через вени до серця для того, аби доставити необхідні електричні сигнали і задати серцю певну частоту скорочень.

У 1990-ті роки більшість важких симптоматичних пацієнтів з ГКМП і обструкцією вихідного тракту лівого шлуночка, отримували в якості терапії двокамерні штучні водії ритму серця. Це давало можливість зменшити вираженість клінічної симптоматики і ступінь обструкції вихідного тракту лівого шлуночка, а отже слугувало альтернативною методикою хірургічному втручанню – септальній міектомії. Однак, покращення симптомів, яке відчували пацієнти, було визнане скоріше ефектом плацебо, аніж реальними змінами у перебігу хвороби. До того ж, зниження градієнту тиску на вихідному тракті лівого шлуночка було зовсім несуттєвим. Важливо пам’ятати, що найголовнішим моментом у лікуванні будь-якого пацієнта з ГКМП – це питання полегшення клінічної симптоматики, суб’єктивних відчуттів і покращення якості життя хворого, а не питання впливу на ступінь обструкції вихідного тракту.

ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ОБСТРУКТИВНОЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ

Операция (желудочковая септальная миектомия) — метод лечения обструктивной гипертрофической кардиомиопатии у пациентов с выраженной обструкцией выходного тракта левого желудочка, которые имеют тяжелые симптомы, которые не контролируются медикаментозной терапией. Целью миектомии является улучшение симптомов одышки, поскольку данная методика является эффективной и оправданной время уже более 40 лет. Такие симптомы, на самом деле, исчезают только после миектомии. Хирургический метод лечения не применяется с целью снижения риска развития внезапной смерти, однако есть доказательства, что риск может быть уменьшен после проведения вмешательства. Однако, хирургия не должна считаться методом «лечения» ГКМП, потому что она не прерывает весь болезненный процесс.

Обычно, степень обструкции , при котором рекомендовано хирургическое вмешательство — это градиент менее 50 мм рт.ст. в покое или при физической нагрузке. При септальной миектомии хирург удаляет маленькую часть утолщенного мышцы (примерно массой 5-10 г), начиная от верхней части межжелудочковой перегородки, расширяя, таким образом, полость левого желудочка в этой области и не давая митральному клапану касаться межжелудочковой перегородки в систолу, что, в результате, уменьшает степень обструкции.

Сейчас , хирурги проводят процедуру, известную как «расширенная миектомия», предусматривающая иссечение утолщенной мышцы немного глубже подаортальной зоны — в полости левого желудочка. Это позволяет освободить (мобилизовать) папиллярные мышцы, улучшает их сокращения и подвижность. Выведение обструкции после хирургического вмешательства фактически всегда является перманентной, то есть процедура миектомии не требует повторений.

Оперативне Лікування Обструктивної Гіпертрофічної Кардіоміопатії
Алкогольна Септальна Абляція Як Метод Лікування Гіпертрофічної Кардіоміопатії В Україні

АЛКОГОЛЬНАЯ СЕПТАЛЬНАЯ АБЛЯЦИЯ КАК МЕТОД ЛЕЧЕНИЯ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИИ В УКРАИНЕ

Не так давно, был разработан альтернативный метод лечения гипертрофической кардиомиопатии в Украине для симптоматических пациентов с обструкцией выходного тракта левого желудочка, чтобы уменьшить утолщение верхней части межжелудочковой перегородки (и таким образом, освободить выходной тракт от обструкции), которая не предусматривает открытую операцию на сердце. Напротив же, алкогольная септальная абляция способна уменьшить выраженность обструкции и симптоматику практически так же эффективно, как и хирургическая коррекция.

Данная техника предполагает введение малого количества чистого спирта (примерно 2 мл) в маленькие веточки левой коронарной артерии, которая кровоснабжает большую часть межжелудочковой перегородки, таким образом, приводя к некрозу клеток сердца и истончая эту часть стены. То есть, по сути, в результате процедуры создается искусственный инфаркт миокарда (так называемый «сердечный приступ»), который впоследствии превращается в рубец.

Полость левого желудочка вследствие абляции расширяется, позволяя крови легче и эффективнее попасть в аорту — результат, который присущ и миектомии. Такой метод лечения проводится при коронаровертрикулографии под местной анестезией. Хотя по сравнению с хирургией, данная методика находится на более ранней стадии своего развития, все же, алкогольная абляция может быть хорошим дополнением к уже существующим методам лечения для некоторых пациентов с ГКМП, которые рефрактерные к медикаментозной терапии.

ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ

Если возникли какие-либо вопросы по диагностике и лечению гипертрофической кардиомиопатии — оставляйте заявку на консультацию у наших специалистов.

ЗАПИСАТЬСЯ