ХІРУРГІЧНА КОРЕКЦІЯ ГІПЕРТРОФІЧНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ

Септальна міектомія (в Україні відома як операція Ferrazzi) – процедура, що полягає у висіченні гіпертрофованого (потовщеного) міокарда, який перешкоджає руху крові з лівого шлуночка в аорту і зменшує систолічний градієнт тиску (різницю тисків), що утворюється між даними структурами серця.

Операція проводиться в умовах штучного кровообігу та помірної загальної гіпотермії (охолодження тіла до 32оС) доступом через грудину (серединна стернотомія). Серце при цьому захищається кристалоїдним кардіоплегічним розчином (Custodiol). Надалі, через косу аортотомію проводиться висічення гіпертрофованого серцевого м’яза від базальної частини міжшлуночкової перегородки до рівня папілярних м’язів, що розташовані в порожнині лівого шлуночка (Рис.1).

Трансаортальний доступ, що виконується для септальної міектомії

Рис. 1. Трансаортальний доступ, що виконується для септальної міектомії.

Другим етапом операції є корекція підклапанного апарата мітрального клапана, враховуючи його структурні аномалії: виконується резекція вторинних (патологічних) хорд – основної причини феномену систолічного підтягування (SAM) передньої стулки мітрального клапана до міжшлуночкової перегородки та, як наслідок, мітральної недостатності (Рис.2).

Вторинні хорди кріпляться до тіла стулки мітрального клапана і є причиною систолічного підтягування останньої до міжшлуночкової перегородки

Рис. 2. Вторинні хорди кріпляться до тіла стулки мітрального клапана і є причиною систолічного підтягування останньої до міжшлуночкової перегородки.

На додачу, проводиться мобілізація папілярних м’язів задля покращення їх рухливості (Рис.3). Після цього, за потреби, виконується плікація передньої стулки мітрального клапана задля зменшення її площі і розміру (Рис. 4).

Після завершення всіх обов’язкових етапів процедури проводиться відновлення серцевої діяльності та відключення штучного кровообігу. Середній час операції складає 4 години. Обов’язковим моментом є трансстравохідна ехокардіографія, яка рутинно виконується всім пацієнтам до і після основного етапу операції задля перевірки результатів корекції (звільнення вихідного тракту лівого шлуночка, зменшення ступеня мітральної недостатності та зникнення феномену SAM).

мобілізація папілярних м’язів та плікація передньої стулки мітрального клапана

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ

Якщо виникли будь-які запитання стосовно діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії – залишайте заявку на консультацію у наших спеціалістів.

ЗАПИСАТИСЬ