ДІАГНОСТИКА ГІПЕРТРОФІЧНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ В УКРАЇНІ

ОСНОВНІ МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ГІПЕРТРОФІЧНОЇ КАРДІОМІОПАТІЇ

Діагностика (ГКМП) гіпертрофічної кардіоміопатії в Україні якісно та надійно проводиться в нашому Експертному центрі діагностики і лікування гіпертрофічної кардіоміопатії в Києві.

Фізикальний огляд

Трансторакальна ехокардіографія (ТТЕ)

Електрокардіографія (ЕКГ)

Магнітно-резонансна томографія (МРТ)

Генетичне дослідження

КТ ТА МРТ

Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) – найпоширеніша генетично обумовлена кардіоміопатія. Для оцінки анатомічних особливостей будови лівого шлуночка (ЛШ), МК та підклапанного апарату, прогнозування ступеня міектомії у пацієнтів із обструктивною формою ГКМП як один з етапів передопераційного планування,  в нашому хірургічному центрі ми рутинно використовуємо серцеву комп’ютерну томографію (КТ) та магнітно-резонансну томографію (МРТ) серця завдяки їхньому високому просторовому розрішенню.

МРТ серця дозволяє отримати детальну інформацію про серцеву морфологію, функцію шлуночків та тканинні характеристики міокарда, в тому числі ідентифікувати та оцінити ступінь фіброзу, що є окремим додатковим фактором ризику. У випадку наявності у пацієнта протипоказів до застосування МРТ та/або для одноетапної оцінки анатомії ЛШ, прохідності та анатомії коронарних артерій при виконанні передопераційного планування методом вибору є КТ. Систематичне впровадження передопераційної МРТ- та КТ-реконструкції септальної анатомії та детальне планування резекції перегородки, дозволяють знизити вірогідність інтраопераційного пошкодження міжшлуночкової перетинки, передньої і задньої стінок ЛШ під час хірургічної корекції обструктивної ГКМП.

Діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії в Україні
Діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії в Україні

ЕХОКАРДІОГРАФІЯ (ЕХОКГ)

Ехокардіографі́я (ЕхоКГ) — неінвазивний метод дослідження серця та магістральних судин за допомогою ультразвуку. Дозволяє візуалізувати анатомічні особливості та оцінити функцію серця та магістральних судин.

ЕхоКГ застосовується не лише при оцінці ступеню патологічних змін в роботі серця, а й з профілактичною метою. Вона дозволяє вчасно виявляти найменші відхилення в роботі серця, попередити появу хвороби або запобігти її подальшому розвитку. Крім того, ехокардіографія на сьогоднішній день один з найбільш надійних методів виявлення вроджених або набутих вад серця.

Ще однією вагомою перевагою ЕхоКГ є універсальність – не має вікових протипоказань, дозволена вагітним та новонародженим.

ЕхоКГ при ГКМП дозволяє виявити:
– наявність гіпертрофії, локалізацію, товщину стінок лівого шлуночка (ЛШ)
– розмір лівого шлуночка (ЛШ)
– розмір лівого передсердя (ЛП)
– фракцію викиду
– оцінка мітрального клапану і папілярних м‘язів (направлення, механізм і ступінь мітральної недостатності)
– оцінка аортального клапану (ступінь регургітації)
– легеневу гіпертензію
– динамічну обструкцію ЛШ в спокої та при пробі Вальсальви (локалізація обструкції та градієнт тиску)
– діастолічну дисфункцію лівого шлуночка (ЛШ)
– наявність гіпертрофії правого шлуночку (ПШ)

ДОДАТКОВІ МЕТОДИ ОБСТЕЖЕННЯ ТА ДІАГНОСТИКИ ГКМП

  • Коронаровентрикулографія (КВГ)

  • Електрофізіологічні дослідження

  • Тести з дозованим фізичним навантаженням

  • Амбулаторний (Холтерівський) ЕКГ-моніторинг

  • Радіонуклідні дослідження

Діагностика гіпертрофічної кардіоміопатії в Україні

ЗАПИС НА КОНСУЛЬТАЦІЮ

Якщо виникли будь-які запитання стосовно діагностики та лікування гіпертрофічної кардіоміопатії – залишайте заявку на консультацію у наших спеціалістів.

ЗАПИСАТИСЬ