Поширеність ГКМП

Гіпертрофічна кардіоміопатія (ГКМП) має досить оманливу репутацію рідкісної хвороби. Насправді ж, вона надзвичайно глобальна у  розповсюдженні, про що повідомляють всі континенти і більше 50 країн. Однак, певне число останніх досліджень в популяціях, що були проведені в США або деінде в світі, показують, що ГКМП набагато більш розповсюджена хвороба, ніж очікувалося. Наразі підраховано: щонайменше 1 із 500 осіб загальної популяції  вражається цим недугом, що еквівалентно приблизно 750,000 американцям. ГКМП дійсно глобальна хвороба, і дані рисунки показують її поширення серед різноманітних популяцій США, Японії, Африки і Китаю.

Ці рисунки стосуються лише дорослих, в яких хворобу ідентифікували за допомогою даних ехокардіографії (наприклад, шляхом візуалізації потовщення стінки лівого шлуночка). Проте, численна кількість дітей та дорослих можуть бути носіями мутантних генів ГКМП, що не можна підтвердити даними ехокардіографії або будь-яких інших клінічних досліджень з ряду причин (включаючи відсутність серцевих шумів і обструкції), а тому можуть не знати про свій діагноз. Натомість, частота прояву хвороби 1 до 500, як показано на схемі, може бути цілком недооцінена, враховуючи величезну кількість генетично уражених осіб у родинах з ГКМП, які мають мінімальні або ж відсутні клінічні ознаки захворювання.

До того ж, поточна цифра виявлених пацієнтів з ГКМП у різних популяціях – це лише «верхівка айсбергу», в той час як більшість з пацієнтів знаходяться все ж «під водою», не знаючи про свою хворобу . Це допомагає пояснити, чому ГКМП здається нетиповою серед кардіологічних захворювань, і чому кардіологи так часто кажуть пацієнтам з ГКМП, що вони лише зрідка бачать цю патологію.