Основні методи обстеження при ГКМП

  • Фізикальний огляд
  • Трансторакальна ехокардіографія (ТТЕ)
  • Електрокардіографія (ЕКГ)
  • Магнітно-резонансна томографія (МРТ) серця
  • Генетичне дослідження