Порушення відтоку з лівого шлуночку

Потовщення м’язу, включаючи верхню частину міжшлнуночкової перегородки, часто асоційоване з унікальним типом руху мітрального клапана. У таких випадках, під час викиду крові з лівого шлуночка (в систолу), мітральний клапан висувається допереду і торкається перегородки (в нормі, має бути суттєвий проміжок між цими структурами), а також перешкоджає току крові з лівої частини серця в аорту, створюючи, таким чином, градієнт тиску між аортою і лівим шлуночком. У результаті, обструкція вихідного тракту лівого шлуночка при ГКМП насправді спричиняється унікальним типом руху мітрального клапана, а не потовщеною міжшлуночковою перегородкою, що називається систолічним підтягуванням передньої стулки мітрального клапана .

На цьому етапі у пацієнтів часто можуть виникати питання, оскільки вони турбуються з приводу того, чи немає у них клапанних захворювань. Турбулентний потік, спричинений обструкцією, створює шум – звук, який можна вислухати стетоскопом. На додачу, аномальний рух мітрального клапана призводить до того, що кров затікає назад в ліве передсердя, що називається мітральною регургітацією. Разом, обструкція і мітральна регургітація, призводять до півищення тисків в камерах серця, що, в свою чергу, негативно впливає на функцію серця.